Menu

Bestyrelse & Klubstab

Skødstrup SF Fodbold indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 23/2-23, KL 18:00 i Midtpunktet(gl. cafeteria).
Dagsorden til Generalforsamling i SSF Fodbold
• Valg af dirigent.
• Valg af referent
Bestyrelsens beretning til godkendelse
• Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
• Finansiering af kunstgræsbanen: Afstemning af optagelse af kommunallån på 3.000.000 kr.
• Forelæggelse af forslag til budget og kontingent for indeværende år til godkendelse.
• Behandling af indkomne forslag.
• Valg af medlemmer til bestyrelsen for en toårige periode:
På valg:
Jan Søgaard (modtager genvalg)
Vi har brug for at få 2 mere ind i bestyrelsen.
• Valg af suppleanter.
• Valg af revisor
• Valg af revisor suppleant
• Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formand Morten Højen Larsen på mhl1615@hotmail.com senest den 9/2-2023

 

Luk