Persondata

Behandling af persondata

Klubben overholder gældende lovgivning for håndtering af persondata (GDPR). Nedenfor findes aftalerne på området, som er indgået mellem klubben og øvrige aktører, som behandler medlemmernes persondata. 

Såfremt der er spørgsmål kan klubbens kasserer kontaktes (se afsnittet Klubstab)

Databehandlingsaftale DBU

Databehandlingsaftale Holdsport

Opfyldelse af fortegnelsespligten

Privatlivspolitik

Sport-1019943_1280