Pædofili

Pædofili

Skødstrup SF Fodbold ønsker at sikre vores børne- og ungdomsspillere mod pædofili.

Det sker først og fremmest gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordrer alle til at bidrage til.

Dernæst benytter klubben sig af den kontrolmulighed, som cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister §36 giver for at kontrollere, hvorvidt trænere eller holdledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, er anmeldt eller dømt for pædofili.

Bekendtgørelsen tillader klubben at tjekke, hvorvidt trænere og holdledere er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

En konsekvent kontrol ud fra definerede og objektive kriterier medvirker til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubbens ungdomsafdeling. Kontrol af personer i Det Centrale Kriminalregister bør til gengæld ikke medvirke til at skabe en falsk tryghedsfornemmelse, idet registret alene omfatter personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold.

Rent juridisk og praktisk skal de pågældende trænere og holdledere give skriftlig samtykkeerklæring, før DBU og de enkelte klubber må søge oplysninger på de pågældende i registret.

Skødstrup Fodbold vil ikke benytte sig af trænere eller holdledere, som er registreret i Det Centrale Kriminalregister.