Niveau- og holddeling

Niveau- og Holddeling

Niveaudeling

Niveaudeling er den proces, hvor spillerne til træning og kamp inddeles efter deres aktuelle niveau.

Det er meget motiverende for børn at lykkes med nye ting. Derfor må vi sikre, at børnene en gang imellem også træner og spiller kampe i et miljø, hvor de kan afprøve og lykkes med deres finter og driblinger. De mindre dygtige nyder også godt af at spille med de dygtige en gang i mellem. Her ser de mange rigtige løsninger og lærer mere, end hvis de hele tiden spiller med spillere på eget niveau.

Konsekvent niveaudeling er en dårlig ide, ligesom det er en dårlig ide aldrig at niveaudele. Spørgsmålet om niveaudeling er altså ikke et spørgsmål om enten/eller, men snarere et spørgsmål om hvornår og hvordan. Vi skal niveaudele af hensyn til børnene og deres udvikling - ikke af hensyn til resultater!

Skødstrup Fodbold tror på, at en fleksibel niveaudeling er den bedste løsning, både for de dygtige og mindre dygtige spillere. Derfor efterkommer vi DBU’s holdning om at spillerne bør træne efter 25-50-25 reglen:

  • 25% af tiden oplever at de er de bedste
  • 50% af tiden træner sammen med nogen på eget niveau
  • 25% af tiden træner sammen med nogen, som er dygtigere

Denne tommelfingerregel har vist sig at kunne skabe et stimulerende og udviklende miljø.

Træningen tilrettelægges som stationstræning i større træningsgrupper på tværs af holdskel, hvor spillerne primært niveaudeles i forbindelse spilrelaterede øvelser. Dette giver højere kvalitet i træningen og bedre udviklingsmuligheder for alle spillerne uanset niveau. Desuden får spillerne en større social kontaktflade, hvilket, ligesom træningens kvalitet, bidrager til at gøre det sjovt og attraktivt at spille fodbold.

Det er årgangstræneren som forestår niveaudelingen i samarbejde med de andre trænere på årgangen, ligesom årgangstræneren sørger for at holdinddelingen løbende justeres i takt med spillernes udvikling.

Holddeling

Holddeling er den proces, hvor spillere udvælges til holdene når der skal spilles kamp.

I naturlig forlængelse af den niveaudeling spillerne oplever i forbindelse med træningen, inddeles spillerne fra og med U8 i et antal hold efter deres fodboldmæssige kompetencer. Holdinddelingen er i praksis nødvendig af hensyn til deltagelsen i DBU’s turneringer da man benytter niveau opdeling fra U8 og opefter.

Da spillerne udvikler sig i forskellig hastighed, og da der f.eks. kan være store forskelle på den fysiske formåen blandt spillere på den samme årgang, er holdinddelingen blot et udtryk for spillernes aktuelle formåen, ikke nødvendigvis deres langsigtede potentiale. Det er netop dette forhold, som gør at træningen tilrettelægges på tværs af holddeling, således at alle spillere sikres de bedst mulige udviklingsmuligheder.

Det er årgangstræneren som forestår holdinddelingen i samarbejde med de andre trænere på årgangen, ligesom årgangstræneren sørger for at holdinddelingen løbende justeres i takt med spillernes udvikling.