Kontingentopkrævning

Kontingentopkrævning

Klubben opkræver kontingent via Holdsport.

Det vil sige, at det er trænerens ansvar at tilsikre at alle aktive spillere er markeret "aktive" på Holdsport, så de modtager kontingentopkrævning når denne udsendes.

Hvis en spiller ikke er aktiv, ændres spillerens status til "inaktiv" på Holdsport og spilleren vil således ikke modtage kontingent.

Bemærk, at det kun er spillere som har betalt kontingent som må benyttes i kampe.

Særlige ordninger

For klubbens ældste hold kan man opnå 50% reduktion i sit kontingent hvis man er studerende. Det er trænerens ansvar at tilsikre, at de studerende som har anmodet om det, opnår 50% reduktion i kontingentet. De spillere som skal have en reduktion i deres kontingent fremsendes til den kontingentansvarlige inden opkrævningen udsendes.

Endnu en særlig ordning er 50% reduktion i kontingenter for trænere eller børn af trænere. Det er, også her, trænerens ansvar at tilsikre at alle dem som skal opnå 50% reduktion på denne baggrund også opnår det. Navnene på de spillere som skal have en reduktion på denne baggrund fremsendes til den kontingentansvarlige inden opkrævningen udsendes.

Sk%c3%a6rmbillede%202018-04-20%20kl.%2010.53.59
Kontingentansvarlig
File
Morten Larsen
20 26 16 44