Klubnyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

8. juni 2021, 15.02


Skødstrup SF Fodbold indkalder til ordinær generalforsamling.


Generalforsamlingen afvikles onsdag den 30. juni kl. 19.30 i klubhuset i Studstrup.


Dagsorden som følger (jf. vedtægter):

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning (v/ formanden) til godkendelse

4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Forelæggelse af forslag til budget og kontingent for indeværende år til godkendelse.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en toårige periode:


På valg er:

- Jan Søgaard (modtager genvalg)

- Nicolai Holm (modtager genvalg)

- Morten Højen Larsen (modtager genvalg for 1 år)


8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor

10. Valg af revisorsuppleant

11. Eventuelt


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formand Morten Højen Larsen på mhl1615@hotmail.com senest den 16/6-2021.


Vel mødt!


//Bestyrelsen

Klubnyheder